Konsulenter

“Alt som hindrer fremdrift er en del av vårt scope!”

Våre konsulenter har omfattende bakgrunn fra flere bransjer og sterke meritter i gjennomføring av komplekse prosjekter. Vi ønsker å gi våre kunder de verktøy, ressurser og støtte som kreves for å kjøre vellykkede prosjekter.

Ved avslutning av våre oppdrag, blir vi svært ofte spurt om å ta ansvar for nye prosjekter eller gå inn i nye roller hos kunde. Dette setter vi utrolig pris på, og velger å tolke det som den ultimate tilbakemelding på at vi gjør en god jobb og er til å stole på, uavhengig av hvilke oppgaver som skal løses.

Johnny Tangen

Johnny Tangen

Johnny er en erfaren leder og prosjektleder med bakgrunn fra telekom, IT og energi. Han har som leder jobbet mye med analyse, strategi og planlegging, forretningsutvikling, prosessoptimalisering, teamutvikling og motivasjon. Som prosjektleder har han erfaring med tverrfaglig prosjektledelse, leverandørhåndtering, forretningsarkitektur, IT strategi og implementering og tjenesteutvikling.

Utdanning Sivilingeniør elektronikk
Profil Endringsleder
Kontakt email   linkedIn

Thomas Tourrenc

Thomas Tourrenc

Thomas har 20 års erfaring med utrullingsprosjekter innen telekom, helse og olje/gass/offshore. Han har hatt totalansvar for prosjekter og delprosjekter - fra utredning og planlegging til implementering og utrulling. Thomas er metodisk og strukturert. Han er opptatt av kommunikasjon og åpenhet mot alle involverte ressurser og miljøer for å sikre fremdrift mot leveranse av gode løsninger.

Utdanning Siviløkonom
Profil Prosjektleder
Kontakt email   linkedIn

Rune Aasgaard

Rune Aasgaard

Rune har over 20 års internasjonal erfaring som prosjektleder og forretningsrådgiver. Han har hatt ledende roller i alle faser av store prosjekter – fra strategi- og forretningsutvikling til design, utvikling, testing og utrulling – og har bred erfaring med å koordinere aktiviteter på tvers av miljøer. Rune er utadvendt og kommunikativ, analytisk og strukturert, løsningsorientert og tverrfaglig.

Utdannelse Sivilingeniør datateknikk, MBA
Profil Prosjektleder, rådgiver
Kontakt email   linkedIn

Ståle Kristian Hustad

Ståle Kristian Hustad

Ståle har over 20 års erfaring fra et bredt spekter av IT-prosjekter, med rolle som utvikler, teknisk ansvarlig, teamleder, ScrumMaster, integrasjonsarkitekt, rådgiver og teknisk prosjektleder. Ståle jobber tett med kunden og kundens systemleverandører for å sikre god forståelse av kundens behov og en ryddig prosess i oppfølging og kvalitetssikring av leveranser.

Utdannelse IT ingeniør
Profil Integrasjonsarkitekt, teknisk prosjektleder / rådgiver
Kontakt email   linkedIn

John Ørjan Simonsen

John Ørjan Simonsen

John Ørjan har et solid fundament innen økonomisk styring og forretnings- / prosessanalyse fra et tidligere liv som revisor. Som prosjektleder har han erfaring fra utrullingsprosjekter, med spesielt fokus på prosessdesign, leverandøroppfølging og prosjektøkonomi. John Ørjan er omgjengelig og kreativ, han har høy arbeidskapasitet og en glødende interesse for prosjektarbeid.

Utdannelse Siviløkonom
Profil Prosjektleder, forretnings- og prosessanalyse
Kontakt email   linkedIn

Ida Alice Høyland

Ida Alice Høyland

Ida Alice er en prosjektleder / endringsleder med erfaring fra organisasjons- og forretningsutvikling i gründermiljø og inkubatorprogram, hvor nytenking, lean start-up metodikk og design thinking har stått i fokus. Hun har gode kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter. Hun er positiv, strukturert, tilpasningsdyktig og verdsetter teamarbeid.

Utdannelse Master Endringsledelse
Profil Endringsleder, forretningsutvikler
Kontakt email   linkedIn

Stian Eide Jørgensen

Stian Eide Jørgensen

Stian er oppvokst i oljeserviceindustrien på Vestlandet og har erfaring fra både produksjonsarbeid og software- / prosessforbedringsprosjekter i den landbaserte industrien. Han har en solid basis i ingeniørfag og en spesialisering i prosjektledelse. Stian er analytisk, åpen og har en sterk interesse for forretningsutvikling og produksjonssystemer.

Utdannelse Master Industriell Økonomi
Profil Prosjektleder, prosessforbedring
Kontakt email