Kunder

Vi har hatt oppdrag for et bredt spekter av norske selskap

Telenor

Alle partnerne startet sine karrierer i Telenor. Vi har også siden blitt innleid for å støtte dem i en rekke prosjekter, blant annet som overordnet test manager for deres 4G-prosjekt.

Trønderenergi

Vi har en lang historikk fra TrønderEnergi, med ledelse av mange prosjekter innen systeminnføring, forretningsutvikling og utrulling av infrastruktur, samt management for hire og strategirådgivning.

Tensio

I det nye nettkonsernet Tensio, har Inovo vært leid inn på prosjektledelse for større anskaffelses- og implementeringsprosjekter, samt i rolle som konstituert IT leder i konsernet.

Nettselskapet

Inovo vært leid inn på prosjektledelse for større anskaffelses- og implementeringsprosjekter.

Accenture

Vi har ved tre anledninger blitt innleid av Accenture til å fylle en rolle som senior prosjektleder på et av deres prosjekter.
To ganger i Telenor og én gang i Altinn.

altinn

Vi ble leid inn av Accenture for å fylle rollen som test manager i Altinn II, med ansvar for å planlegge og følge opp all testing av løsningen, i både Norge og India.

Aker BP

Vi ledet arbeidet med å konsolidere IT-infrastruktur i forbindelse med sammenslåingen med BP Norge, samt ledet prosjekter for applikasjonskonsolidering / -utrulling i etterkant av sammenslåingen.

Det Norske

Vi ledet arbeidet med å konsolidere IT-infrastruktur i forbindelse med oppkjøpet av Marathon Oil Norge, samt etablere IT-infrastruktur på Ivar Aasen plattformen frem mot "first oil".

Gjensidige Forsikring

Vi har gjennomført en rekke ulike oppdrag i Gjensidige, fra å utvikle modeller / rapporter for markedsanalyse til å være prosjektleder for utrulling av ulike systemløsninger i kundefront.

Codan Forsikring

Vi ledet et endringsprogram som erstattet Codans kjernesystem for forvaltning av produkter, kunder, poliser og skader, i parallell med innføring av Dynamics CRM i kundefront.

Landkreditt Forsikring

Vi ledet et prosjekt som erstattet Landkreditts Forsikrings kjernesystem for forvaltning av produkter, kunder, poliser og skader.

Norsk Helsenett

Vi ledet en utredning rundt behov for støtteverktøy i fremtidig prosjektportefølje, primært med fokus på ITSM (IT Service Management) og ITIL-prosesser.

HEMIT

Vi ledet et prosjekt med ansvar for utskifting av 3000 PC’er (og etablering av metode for fremtidige utskiftninger), samt utskifting av verktøy for Service Management (ITIL-basert).

Oslo Tingrett

En av våre medarbeidere ble valgt av partene som faglig kyndig meddommer i saken mellom IBM og Statens Vegvesen (ekstern lenke)

Infiniwell

Infiniwell leverer hardware og software for pasientdiagnostikk i helsevesenet. Som en av investorene har vi bistått med forretningsutvikling.

Startups

Vi har bistått flere startups med struktur, fokus og kompetanse innen finansiering, verdivurdering, produkt- / forretningsutvikling og markedsføring / salg.