Kunder

Vi har hatt oppdrag for et bredt spekter av norske selskap

Telenor

Alle partnerne startet sine karrierer i Telenor. Vi har også siden blitt innleid for å støtte dem i en rekke prosjekter, blant annet som overordnet test manager for deres 4G-prosjekt.

Accenture

Vi har ved tre anledninger blitt innleid av Accenture til å fylle en rolle som senior prosjektleder på et av deres prosjekter.
To ganger i Telenor og én gang i Altinn.

altinn

Vi ble leid inn av Accenture for å fylle rollen som test manager i Altinn II, med ansvar for å planlegge og følge opp all testing av løsningen, i både Norge og India.

Trønderenergi

Vi har en lang historikk fra TrønderEnergi, med ledelse av mange prosjekter innen systeminnføring, forretningsutvikling og utrulling av infrastruktur, samt management for hire og strategirådgivning.

Aker BP

Vi ledet arbeidet med å konsolidere IT-infrastruktur i forbindelse med sammenslåingen med BP Norge, samt ledet prosjekter for applikasjonskonsolidering / -utrulling i etterkant av sammenslåingen.

Det Norske

Vi ledet arbeidet med å konsolidere IT-infrastruktur i forbindelse med oppkjøpet av Marathon Oil Norge, samt etablere IT-infrastruktur på Ivar Aasen plattformen frem mot "first oil".

Gjensidige Forsikring

Vi har gjennomført en rekke ulike oppdrag i Gjensidige, fra å utvikle modeller / rapporter for markedsanalyse til å være prosjektleder for utrulling av ulike systemløsninger i kundefront.

Codan Forsikring

Vi ledet et endringsprogram som erstattet Codans kjernesystem for forvaltning av produkter, kunder, poliser og skader, i parallell med innføring av Dynamics CRM i kundefront.

Norsk Helsenett

Vi ledet en utredning rundt behov for støtteverktøy i fremtidig prosjektportefølje, primært med fokus på ITSM (IT Service Management) og ITIL-prosesser.

HEMIT

Vi ledet et prosjekt med ansvar for utskifting av 3000 PC’er (og etablering av metode for fremtidige utskiftninger), samt utskifting av verktøy for Service Management (ITIL-basert).

Startups

Vi har bistått flere startups med struktur, fokus og kompetanse innen finansiering, verdivurdering, produkt- / forretningsutvikling og markedsføring / salg.