Vår kompetanse

Vi tilbyr målrettet kompetanse innen forretningsutvikling, ledelse og strategi, og har ofte rollen som prosjektleder ved komplekse IKT- og endringsprosjekter.

Våre konsulenter

Vi er erfarne og engasjerte konsulenter med fokus på leveranse av de riktige løsningene gjennom en strukturert tilnærming.

Våre kunder

Vår størrelse til tross: Vi har hatt ledende og ansvarsfulle roller hos mange av landets største selskap.

Våre prosjekter

Våre roller og oppdrag spenner vidt.

CRM i forsikring

Kundesystemer i forsikring

Vi har hatt flere oppdrag med å introdusere nye systemløsninger og arbeidsprosesser i forsikringsselskap, fra utrulling av Dynamics CRM og Telia CallGuide i kundefront til bytte av kjernesystem med tilhørende konvertering / migrering av hele kundeporteføljen.

IKT i helsevesenet

IKT i helsevesenet

Vi har hatt ansvar for flere prosjekter innenfor Helsesektoren. Fra systematisk utskiftning av gammel maskinvare (primært PC'er) og kartlegging / konsolidering av applikasjoner til utrulling av nytt verktøy for Service Management.

IKT infrastruktur i olje/gass

IKT infrastruktur i olje/gass

Vi har vært tungt involvert i to omfattende merger-prosjekter i oljeseselskap, med oppgave å slå sammen systemporteføljer. Vi har også hatt ansvar for oppbygging av IKT infrastrukturen på Ivar Aasen (til First Oil) og utrulling av ny portefølje av HR og SCM applikasjoner.

Forretningsutvikling i kraftbransjen

Endringsledelse og forretningsutvikling i kraftbransjen

Vi har ledet flere prosjekter ved fusjoner og restrukturering i kraftbransjen. Prosjektene har omhandlet konsolidering og innføring av kundesystemer, ledelse av selskaper under endring og strategirådgivning.

Agil systemutvikling

Agil systemutvikling

En av våre konsulenter ble innleid av Accenture til å lede deres største agile systemutviklingsprosjekt i Telenor Norge (40+ utviklere, 30+ systemer). Prosjektets mål var å oppdatere systemporteføljen med en ny og fleksibel produktmodell for å redusere time-to-market for nye mobile produkter.

Testledelse i telekom

Kjernesystemer i telekom

Inovos tre partnere startet alle sine karrierer i Telenor, hvor de jobbet med forretningsstøttesystemer (kunde, ordre, faktura). Vi har siden blitt innleid til større prosjekter, blant annet som test manager i Telenors 4G-prosjekt, med overordnet ansvar for kvalitetssikring av den nye mobile verdikjeden.